Kend forskel på styrbord og bagbord

By Signe Greiner

Senest opdateret 27. september 2023

Ved du, hvilken vej båden skal, hvis du bliver bedt om at styre mod bagbord eller styrbord?

Livet til søs er fyldt med udtryk, man aldrig støder på, når man har fast grund under fødderne. Jo længere tid du tilbringer på vandet, desto flere af de maritime udtryk vil der dukke op.

De fleste ord og vendinger behøver du ikke at kende, hvis du blot planlægger at leje en eldrevet båd en time og sejle lidt rundt i havnen. Og så alligevel! Det kan nemlig være en ret stor fordel at kunne kende forskel på styrbord og bagbord. De to udtryk bruges til at navigere båden i den ønskede retning - lidt ligesom vi også bruger højre og venstre.

Men hvordan kan man kende forskel på styrbord og bagbord? Det forsøger vi at gøre dig klogere på her.

Hvad er styrbord og bagbord, og hvorfor er det vigtigt?

Styrbord og bagbord er nok de mest essentielle maritime udtryk.

Men for den uprøvede sejler kan det være svært at kende forskel, ligesom det kan være svært at forstå, hvorfor det skal være sådan nogle besværlige udtryk. Hvorfor kalder man det styrbord og bagbord? Ville det ikke være nemmere, hvis vi bare kaldte det højre og venstre?

Oftest bruger man kun styrbord og bagbord og andre maritime udtryk på sejlbåde og skibe. Det er også både, hvor besætningen ofte har meget erfaring og derfor har en større indsigt i sejlads end folk, der ikke sejler så ofte.

Alligevel kan det være en enorm fordel at kende til nogle af udtrykkene, i særdeleshed styrbord og bagbord. Det giver dig nemlig viden om, hvordan du skal placere dig i havnen, og hvordan du skal navigere uden om andre både og skibe.

Hvorfor hedder det styrbord?

Styrbord er et nautisk udtryk, altså et udtryk, som vedrører sejlads og søfart.

Ordet styrbord stammer fra norrønt, som var vikingetidens og middelalderens nordiske sprog i Norge og på de nordatlantiske øer som Island, Færøerne, Grønland og dele af De Britiske Øer - men faktisk ikke Danmark. Vikingerne styrede (stýri) deres både med styreårer (ror), som altid var fæstnet på højre bord (borð). Rorsmanden, som holdt styreåen, stod på styrbord.

Styrbord betyder derfor højre side af skibet eller båden i forhold til den normale sejlretning. Det vil sige, at når du er ombord og kigger fremad i retning med skibet, så er styrbord på din højre side.

Et beslægtet udtryk er styrbord halse. Styrbord halse betyder, at vinden kommer ind fra højre. Begrebet halse bruges kun i sammenhæng med sejlbåde, fordi det også bruges til at specificere, hvor bommen befinder sig - bommen er i øvrigt den “vandrette” mast, som strækker sig fra bunden af bådens egentlige mast. Sejlet er knyttet til bommen, og det er bommen, som styrer sejlet til den ønskede side af båden. Når der er styrbord halse, altså en vind fra højre, så presses bommen til bagbord, altså til venstre.

Hvorfor hedder det bagbord?

Bagbord er et ord, som ligeledes kommer fra den nautiske - eller maritime - verden. Når styrbord er højre, dækker bagbord, som de fleste nok har gættet, over den venstre side af båden. Når man står på båden og kigger frem i forhold til den normale sejlretning, er bagbord derfor at finde på venstre hånd. 

Ligesom med styrbord kommer også bagbord fra det gamle vikinge-sprog norrønt. Rorsmanden, som holdt styreåren med begge hænder, stod nemlig med ryggen (bak) mod bådens venstre side, altså bagbord.

“Bord” kommer i øvrigt af ordet borð, som eksempelvis kan betyde planke. I denne sammenhæng omtaler man den planke, som rælingen bestod af.

En teori går dog også på, at “bord” i “bagbord” kommer af ordet “bakki”, som på norrønt betyder at lægge båd til. Det kan derfor have betydet, at bagbord var den side på både, hvor man skulle lægge til havn.

Hvis du er ude at sejle med engelsksprogede mennesker, vil du da måske også lægge mærke til, at de kalder bagbord for “port”, altså det engelske ord for havn. Det gør de, fordi man i middelalderen lagde til kaj i bagbord side, altså venstre, for at undgå, at styreåren kom i klemme mellem skibet og kajen.

Ligesom der findes styrbord halse, hvor vinden kommer fra højre, findes der også udtrykket “bagbord halse”, som logisk nok betyder, at vinden kommer fra venstre side.

Styrbord halse bruges også kun, når vi taler om sejlbåde. Det fortæller nemlig, at bommen befinder sig på højre side, altså styrbord, da vinden blæser fra bagbord, altså venstre. Derved skubbes bommen til styrbord.

Hvad er en lanterne på en båd?

Lanterner på en båd hjælper andre sejlende til at se dig og tyde den retning, du sejler. Det er et praktisk redskab til at undgå kollisioner til søs. Det er desuden et lovkrav, at lanterne er placeret på båden.

Når du sætter op på en sejlbåd, skal du have både styrbord-, bagbord- og agterlanterne.
Styrbordlanternen placeres i højre side og er grøn.

  • Bagbordlanternen placeres i venstre side og er rød.
  • Agterlanternen placeres bagerst og er hvid.
  • Lanternernes farver kan samtidig være med til at hjælpe med at huske forskellen på styrbord og bagbord.

En styrbord-, bagbord-huskeregel går nemlig således: Styrbord, højre, altid grøn.

Placering på vandet

De fleste med kørekort ved, hvilken kørebane de skal holde sig i på vejen, hvornår de skal holde tilbage for andre billister, og hvornår de har forkørselsret.

Det er vigtigt at have et regelsæt, som man stoler på, hvis trafikken skal glide nogenlunde uproblematisk.

Det samme gør sig gældende i bådtrafikken, hvor der også er vigeregler.

Vigeregler til søs svarer nemlig til reglerne, vi kender fra trafikken, hvor vi kører i højre side af vejen, holder for rødt og så videre.

Grundlæggende kan man sige, at det er den båd, som har lettest ved at flytte sig fra situationen, som skal vige for den anden.

En af vigereglerne er, at motor viger for sejl. Det vil sige, at alle både, som er motordrevne, skal vige for de både, der kommer med sejl.

Dog er det godt sømandskab, at mindre sejlskibe går af vejen for store erhvervsskibe. Det er et eksempel på, at det bare er lettere for det mindre sejlskib at flytte sig, end det er for et stort erhvervsskib.

Bagbord viger for styrbord

Den motorbåd, som har den anden motorbåd på styrbord-side, altså højre i sejlretningen, skal vige.

Den sejlbåd, som får vinden ind fra bagbord, skal vige for den sejlbåd, som får vinden ind fra styrbord.

Husk på, at mange mennesker er højre-venstre-forvirrede, så der er ikke mange, der er utrænede sejlere, der er opmærksomme på disse regler.

Andre regler til søs

Udover at kende forskel på styrbord og bagbord er der andre regler, der er gode at kende til, når turen går til søs. Det er eksempelvis fornuftigt at sætte sig ind i regler om trafiklys og skiltning og andre regler i de forskellige havne, så der er helt styr på hvordan du færdes til søs - det kunne være i enten København eller Odense.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad betyder styrbord?

Styrbord betyder derfor højre side af skibet eller båden i forhold til den normale sejlretning. Det vil sige, at når du er ombord og kigger fremad i retning med skibet, så er styrbord på din højre side.

Hvad betyder bagbord?

Bagbord er et ord, som ligeledes kommer fra den nautiske - eller maritime - verden. Når styrbord er højre, dækker bagbord, som de fleste nok har gættet, over den venstre side af båden. Når man står på båden og kigger frem i forhold til den normale sejlretning, er bagbord derfor at finde på venstre hånd.