Affald i Københavns Havn

By Laura Holsteinborg

Senest opdateret 20. december 2022

Københavns Havn er Københavns store blå byrum med plads til mange forskellige aktører. Som daglige brugere af havnen ligger der et ansvar i at passe godt på vandet og hinanden, så alle kan færdes trygt og sikkert. Derudover har vi  bestemt også et ansvar i at passe godt på selve havnen, så den fortsat kan benyttes til rekreative tiltag. Samtidig skal vi passe på dyre- og plantelivet og mindske mængden af affald i Københavns Havn. 

Havnens rene vand

200 stand up paddle boards, 6000 medlemmer af kajak- og roklubber, 600.000 passagerer i havnebussen og 100.000 gæster i udlejningsbåde årligt. Dertil er der kanalrundfarter, private både, badende, restauranter på vandet og folk der opholder sig langs kajen. Vi er mange, der gør brug af Københavns rekreative havn.

Havnen er blevet et vigtigt samlingspunkt for københavnere såvel som turister året rundt. I 2018 blev København kåret af CNN som verdens bedste badeby. Interessen for at bruge havnens blå frirum er vokset eksplosivt de seneste år.

Copenhagen Harbour Winter Trash Sorting Sustainability Clean Water Islands Brygge Boat Rental GoBoat

Frem til midten af 1990’erne var havnevandet stærkt forurenet, og det var forbudt at bade og fiske. Årsagen til at vandet i Københavns Havn er så rent i dag, skal bl.a. findes under Kvæsthusbroen og ved Dampfærgevej på Østerbro. Her er store underjordiske bassiner placeret. Her ledes regn- og kloakvand hen, når kloakkerne er ved at være fyldt op. På den måde ligger det beskidte vand og venter på, at der bliver plads i kloakkerne inden det ryger videre til rensningsanlæggene. HOFOR har i samarbejde med Københavns Kommune etableret 12 bassiner, hvoraf det største er Colosseum. Colosseum har en volumen på 30.000 m3, svarende til 12 olympiske badebassiner.

Havnen vil dog ikke forblive ren, hvis mængden af affald øges. Øget mængde af skrald i havnen kan på længere sigt resultere i, at det igen bliver forbudt at bade og bruge havnen. Derfor bør vi alle gøre en indsats for at forhindre dette. Hos GoBoat gør vi vores bedste for at passe på havnen og naturen, og derfor beder vi også vores gæster om at sortere deres affald efter sejlturen.

Hvor kommer affaldet fra?

Størstedelen af plastaffald i verdens have kommer fra aktiviteter på land såsom åbne lossepladser, industri, ubehandlet spildevand og turisme, der efterlader affald på strande og kyster. Men affaldet kommer også fra aktiviteter på havet såsom containertransport, krydstogtsskibe, olie- og gasplatforme, illegal dumping på havet og efterladt fiskeudstyr som net og liner

Facts om affald i havet

– Der udledes 4-12 mio. tons plastik i verdenshavene hvert år.
– I 2050 kan plastik veje mere end det samlede antal fisk i de 7 verdenshave.
– I 2020 blev der opsamlet 299 cykler fra Københavns Havn.

Affald i havene kan bevæge sig tusindvis af kilometer. Mængden af affald i Københavns Havn afhænger derfor bl.a. af vind- og strømretning, da affaldet kan komme ind udefra havet via Øresund. Men mængden af affald i Københavns Havn afhænger i lige så høj grad af, hvilke og hvor mange arrangementer der afholdes langs havnen.

Copenhagen Canals Relaxing Sun Spring Boat Rental GoBoat

Om sommeren er der ofte mere affald, fordi der efterlades meget langs kajen. Ved eksempelvis en varm Sankt Hans aften samles Københavnere i og omkring havnen. Det vil betyde mere efterladt affald, der ender i havnen. Kraftig vind betyder, at der blæser mere affald i vandet. Fordi der er mange brugere af havnen, ender affald desværre i vandet, når havnen bruges. Plastikkrus, slikpapir, øldåser, mobiltelefoner, musikanlæg og caféstole er blot eksempler på, hvad der kan ende i havnen, fordi vi netop bruger selve havnen og områderne omkring havnen.

Solen og havet nedbryder langsomt den plastik, som ender i havnen. Når plastikken nedbrydes i mindre stykker, bliver det til mikroplast. Man kan ikke se mikroplast med det blotte øje, da det er mindre end fem millimeter. Mikroplast er så småt, at fisk kan forveksle det med mad, og plasten kan derfor blive en del af fødekæden. En for stor mængde af mikroplast kan også forårsage at fiskene dør. I Københavns Havn findes der blandt andet havørreder, torsk og hornfisk, og man skal derfor være opmærksom på, specielt som fisker i havnen, at fiskene kan indeholde mikroplast.

De mest forurenede produkter

Miljøorganisationen Plastic Change har foretaget en undersøgelse, der viser hvilke mærker og producenter, hvis plastikprodukter bliver smidt ud mest i den danske natur. Top-5 listen består af Stimorol, Prince (tobak), Kinder, Tuborg og Haribo og McDonalds på en delt femteplads. Top 5-listen siger noget om, at størstedelen af det skrald som ender i naturen er emballage fra produkter, som tilfredsstiller et midlertidigt behov, når vi fx befinder os i og omkring havnen. Emballagen fra disse produkter ender desværre ofte i naturen frem for i skraldespanden.

Affaldet i havnen skaber problemer

  • Dyrene kan blive hvirvlet ind i affaldet. Dette kan resultere i, at de både bliver forhindret i at indtage føde eller kommer til at hænge fast i andre ting på grund af det affald, de er viklet ind i. Fasthængende dyr kan dermed få en langsom og smertefuld død.
  • Affaldet kan nedbryde levesteder. I Københavns Havn nedbrydes levesteder og vigtige spisekamre såsom ålegræsenge, frodige stenrev og muslingebanker, når de kommer i kontakt med plastik.
  • Dyrene eksponeres for kemikalier, hvilket kan være livsfarligt for dem.
  • Mennesker eksponeres for kemikalier gennem fødekæden. Nogle af de stoffer, der binder sig til plastik, er de såkaldte POP’er (persistent organic pollutants). POP’er mistænkes blandt andet for at kunne medføre hormonforstyrrende effekter, kræft samt skader på immunforsvaret og nervesystemet hos mennesker.
Copenhagen Sustainability Waste Trash Clean Harbour GoBoat

Hvad kan vi gøre, for at forhindre affald i havnen?

Først og fremmest er det vigtigt, at vi smider affald i skraldespande og ikke på gaden eller i vandet.

Green Kayak – saml affald fra en kayak

Der er oprettet flere forskellige tiltag til at bekæmpe affald i havnen. Et af dem er Green Kayak, et nonprofit-initiatv, som har til hensigt at reducere affaldsmængderne i Københavns Havn. Her kan man, helt gratis, låne en to-personers kajak – det forventes blot, at man samler affald undervejs. Læs mere om Green Kayak her.

Søstjernemissionen – lær børnene at bekæmpe affald i havnen

Hos GoBoat ønsker vi også at gøre vores bedste indsats, for at passe på vores havn. Derfor sender vi børn afsted på Søstjernemission. Børnene har blandt andre maritime, sjove og lærerige aktiviteter, også til opgave at fange havets banditter. Børnene får fiskenet med ombord, og skal fange Hr. Skodsen (cigaretskodder), Folie Finn (plastikposer), Skrot Åse (dåser) og Plast Bisse (plastikflasker). Børnene lærer hermed også vigtigheden i at passe på vores miljø. Du kan tilføje Søstjerne Missionen, når du booker online her.

Copenhagen Harbour Canals Family Teaching Sustainability Green Date Clean Water Sailing Boat Rental GoBoat

World Cleanup Day – fælles indsats mod affald i naturen

GoBoat har flere år deltaget i World Cleanup Day, hvor der i 2020 blev indsamlet mere end 26,5 tons affald fra den danske natur landet over. Vores gæster gjorde en stor indsats og samlede skrald undervejs på deres sejltur. Dagens omsætning gik ubeskåret til vores samarbejdspartner Plastic Change, som er en miljøorganisation, der arbejder mod en renere verden uden plastikforurening.

Seabinen – flydende affaldsspande i havnen

Herudover er der installeret to flydende havskraldespande i Nyhavn, som ligger i overfladen og opsuger affald. De såkaldte Seabins suger affald og vand ned i en pose indeni Seabinen. Dette sker ved hjælp af en pumpe, som har en kapacitet på 25.000 liter i timen. Herefter pumpes vandet ud af Seabinen, og efterlader affaldet fanget i affaldsnettet. En Seabin kan fange partikler ned til 2 mm, og kan dermed også fange mikroplast. Det forventes, at de to havskraldespande årligt kan indsamle omkring 1825 tons affald fra vandoverfladen. De to Seabins er installeret af Stromma i samarbejde med WWF Verdensnaturfonden og By & Havn.

By & Havn afhenter affaldet fra de to SeaBins tre gange ugentligt med skraldebåden, Tangloppen. Tangloppen sejler rundt i havnen og indsamler skrald og løsrevet tang, ved at sænke et stort bur ned i vandet. Buret er åbent i fronten og filtrerer skraldet fra vandet.

Copenhagen Canals Harbour Nyhavn Clean Water Sustainability GoBoat

Fælles kamp mod affald i Københavns Havn

Der er flere forskellige aktører, der går ind i kampen mod affald i havnen. Alle bør tænke over, hvor vi efterlader vores affald, og generelt hvordan vi håndterer affald. Tal fra Miljøstyrelsens affaldsstatistik viser, at den samlede procentadel til genanvendelse og til anden endelig materialenyttiggørelse er steget fra 68% i 2017 til 72% i 2018. Dette viser en positiv fremgang, og vi skal stå sammen for at øge denne procentandel yderligere.

Du kan altid bede om at låne et fiskenet til at fiske affald i Københavns Havn, når du tager ud for at sejle med GoBoat. Bare spørg, når du tjekker ind. Vi kalder det skraldepirater. Vi tager imod skraldet, når I vender tilbage.

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan kan jeg samle skrald i havnen på en sejltur?

Hos GoBoat tilbyder vi at du kan få fiskenet med ud på bådene samt skraldeposer, så du kan samle skrald du møder på din vej. Vi har skraldespande, hvor affaldet kan smides ud efter endt sejltur.

Hvordan kan jeg være del af World Clean Up Day?

World Clean Up Day er gratis at deltage i og kræver egentlig blot, at du denne dag tager dine nærmeste med til vandet og samler skrald op. Det er en god ide at. bruge fiskenet til dette, som du bl.a. kan låne hos GoBoat.

Er Københavns Havn ren?

Københavns Havn er en af de renere havne, hvilket også er grunden til at det er tilladt at bade i havnen. Men den skal også holdes ren, så derfor godt altid at hælpe til med at holde havnen ren.