Photo: Abdellah Ihadian

Regler i Københavns Havn: Sådan færdes du på vandet

By Laura Holsteinborg

Senest opdateret 20. december 2022

Københavns Havn er på daglig basis fyldt med alt fra havnebusser til kajakroere og svømmere. Ifølge By og Havn er der 6.000 medlemmer af kajak- og roklubber, 200 Stand up paddle boards og 600.00 årlige brugere af havnebusserne. Der er derfor ingen tvivl om, at Københavns Havn er et velbesøgt byrum, der kun bliver mere og mere attraktivt. Med et område, der har så stor trafik, kan det være svært at vide, hvad du må, og hvad du ikke må. Bliv klogere på de forskellige regler i Københavns Havn for din egen og andres sikkerhed.

Hvem deler du vandet med i Københavns Havn?

Havnen i København har i mange år dannet rammen om et blåt byrum til stor glæde for lokale og turister. Hvert år tilbydes et hav af muligheder for rekreative oplevelser på vandet som bl.a. musikevents, kunst, bæredygtige initiativer, madoplevelser, guidede ture og meget mere. Fra at være en industrihavn, hvor der blandt andet blev sejlet kul, oser havnen nu i stedet af menneskeliv og aktivitet på og nær vandet.

I Københavns Havn deler du vandet med:

 • Roere
 • Kajaksejlende
 • Private sejlbåde
 • Lejere af udlejningsbåde
 • Turbåde
 • Havnebusser
 • Kanalrundfarter
 • Sejlende på paddleboards
 • Professionelle sejlende
 • Svømmere

Det må du og det må du ikke i Københavns Havn

Det kan være svært at vide, hvad man egentlig må og hvad man ikke må, når man befinder sig i Københavns Havn. Der er nemlig forskellige regler, alt efter hvordan du benytter havnen. Det bliver endnu sværere at navigere i, når mange af de daglige brugere heller ikke kender til reglerne og derfor agerer efter eget behov fremfor de sikkerhedsmæssige regler.

Her er hvad du må i Københavns Havn:

 • Det er tilladt at sejle i Københavns Havn, så længe alle færdselsregler og havnereglementet overholdes
 • Det er tilladt at bade i havnebade og afmærkede badezoner i Københavns Havn. Det er derfor strengt forbudt at hoppe i vandet fra broer i havnen. Der ligger på nuværende tidspunkt 3 havnebade og 6 forskellige badezoner (men antallet stiger formentlig):
Copenhagen Harbour Canals Fishing
 • Islands Brygge (havnebad)
 • Fisketorvet (havnebad)
 • Sluseholmen (havnebad)
 • Halfdansgade (badezone)
 • Halvandet (badezone)
 • Havnevigen (badezone)
 • Sandkaj (badezone)
 • Søndre Refshalebassin (badezone)
 • Kalvebod Bølge (badezone)
 • Det er tilladt at sejle med havnebus, kanalrundfart, leje en udlejningsbåd eller sejle i private både. For leje af både samt sejlads i private både kan der gælde særlige regler for, hvad der er tilladt. De overordnede regler kan læses i havnereglementet og ellers hos de forskellige udlejningsservices, der kan have individuelle regler for deres udlejningsbåde.
 • Det er tilladt at fiske med stang i havnen fra november til april på udvalgte steder langs kajen. Se de specifikke områder på kortet fra By & Havn eller læs mere her

Bonusinfo: Fritidsfartøjer forsynet med motor og/eller sejl skal være forsynet med navn og hjemmehavn eller andet identifikationsmærke, af passende størrelse, dog minimum 50 mm. i højden og placeret på et synligt sted, så det kan identificeres fra land.

Vigepligt og placering: Som udgangspunkt er det gældende for alle fartøjer i havnen, hvis dybgang ikke er til hindring, at holde til højre. Krydser et skib et af havneløbene, skal dette ske med største forsigtighed, så der ikke opstår farlige situationer med risiko for sammenstød med andre fartøjer.

Her er hvad du ikke må i Københavns Havn:

 • Det er ikke tilladt at sejle mere end 6 knob i havnens hovedløb og grænsen er 4 knob i sideløbene og kanalerne.
 • Det er ikke tilladt at sejle i militært område eller i erhvershavnen.
 • Det er ikke tilladt at bade uden for de angivne havnebade eller badezoner. Det er desuden heller ikke tilladt at dykke i Københavns Havn.
 • Det er ikke tilladte at Stand up Paddle, windsurfe eller sejle med sejl i Inderhavnen.
 • Sejlads med vandscootere, jetski, vandski, samt windsurfing og andre vandsportsaktiviteter må kun finde sted på Københavns Havns søområde efter forudgående, skriftlig aftale.
 • Det er ikke tilladt at smide affald i havnen.

For en yderligere forklaring af, hvilke færdselsregler der er gældende i havnen, kan havnereglementet læses her.

Copenhagen Krøyers Plads Summer Harbour Canals Relax Sights Sunbathe Water Sailing Boat Rental GoBoat

Øget fokus på sikkerheden i Københavns Havn

Flere af byens politikere har et stærkt ønske om at øge sikkerheden i havnene. En enig Borgerrepræsentation har i 2020 vedtaget et nyt forslag, der skal styrke sikkerheden for alle aktører i havnen. I praksis betyder det, at Københavns Kommune, By & Havn og politiet sammen skal finde frem til en løsning, der ruster københavnerne bedre til at færdes på vandet. Som en del af forslaget skal også turbådene, havnebusserne, sejlklubber, ro- og kajaklubber og bådudlejere som GoBoat være med til at drøfte de nye tiltag.

Der er allerede sat en række tiltag i gang, for at højne sikkerheden. I højsæsonen er der bl.a. havneværter, der sejler rundt i havnen for at hjælpe og guide de mange brugere. Oveni det samles politiet, beredskabsstyrelsen og Københavns Kommune i et Sikker Havn-udvalg, hvor de løbende drøfter de forskellige udfordringer i havnen.

De store, gule havnebusser kan være til størst fare for bløde trafikanter. De sejler på tværs af hele havnen, og det kan være svært for dem at se alle de små trafikanter, der bevæger sig rundt vilkårlige steder. I 2019 fik havnebusserne derfor muligheden for at indberette såkaldte nærved-ulykker. Det kan eksempelvis være situationer, hvor badende gæster er i vejen ved et stoppested, og der dermed opstår en farlig situation. Ved at sætte ekstra kræfter ind i kampen for bedre sikkerhed håber man på at minimere lignende situationer. Det har også været diskuteret, om man helt skal rykke nogle af stoppestederne, der er placeret tæt på områder, hvor badende gæster kan forvilde sig hen.

Hvem bestemmer i Københavns Havn?

Der er en række regler i Københavns Havn, men der er ikke som sådan nogen, der har bestemmeret over havet i Danmark. Det er dog den danske stat, der har højhedsretten til søterrioriet. Det betyder, at Højhedsretten har retten til at regulere brugen af havet. Københavns Havn administreres af By & Havn og det er derfor dem, der fastsætter regler for færden og brug af havnen. Du kan læse havneregelementer her.

By & Havn

By & Havn har ansvaret for havnedriften i Københavns Havn, og dermed vedligeholdelsen af et 42 km langt bolværk. De har til opgave at administrere havnens vandareal, hvor de skal holde havnen ren, så den er til rådighed for de mange brugere. By & havn har derfor også til opgave at bestemme ordenreglerne. Derfor skal man søge tilladelse hos By & Havn, hvis man ønsker bådplads, eller hvis man ønsker at afvikle et arrangement. By & Havn ejes 95% af Københavns Kommune og 5% af staten.

Københavns Kommune

Københavns Kommune og dermed også By & Havn har et stort fokus på det enorme rekreative potentiale, som Københavns Havn har. Med visionen ‘En Havn af muligheder’ sætter kommunen dagsordenen for nye udviklingsmuligheder. En Havn af muligheder har fokus på følgende 8 temaer:

 • Flere aktiviteter i havnen
 • Bedre adgang til vandet
 • Flere opholdssteder
 • Bedre ruter og forbindelser
 • En ren og indbydende havn
 • En havn med en sund natur
 • Events og midlertidige projekter
 • Variation og plads til alle

Politiet

Politiet er én af de aktører, der spiller en vigtig rolle i at opretholde ro og orden i havnen. Indtil 2017 var de dog afhængige af Marinehjemmeværnet, når de skulle sejle rundt. Men i sommeren 2017 tog politiet egen båd i brug, så de kan være mere synlige på vandet. I 2019 betød det, at politiet var til stedet på vandet i perioden 1. april til 30. september med 75 planlagte patruljedage. Derudover er politiet altid til stede ved store arrangementer i og omkring havnen. Som udgangspunkt er politiets båd altid bemandet med én bådfører og to personer fra nærpolitiet.

Som en del af det tidligere omtalte fokus på at øge sikkerheden i havnen, kigger By & Havn nærmere på at ændre havnereglementet, således at politiet får flere beføjelser til at udstede bøder. Selvom bøder ikke nødvendigvis er lig med overholdelse af færdselsreglerne, er håbet alligevel, at det sætter gang i en adfærdsændring.

Havnefogeden

Havnefogeden er den øverste myndighed i Københavns Havn. Posten varetages af Morten Johansen, der i 2008 kom til By & Havn som havneassistent. Siden 2013 har han dog været havnefoged. Med den titel kommer et stort ansvar med opsynet at trafik og sejlads i havnen, samt at reglerne overholdes. Som havnefoged har man en yderligere bred palette af opgaver, der spænder fra skibsfart, handel, service, affald til at arbejde med forurening.

Militæret i havneområdet ved Holmen

Nogle af områderne i havnen administreres af forsvaret. Det gør sig gældende for vandarealerne ved Holmen, Nyholm, Frederiksholm og Arsenaløen. Dele af havnen er derfor afmærket med gule bøjer, hvor det er forbudt at sejle ind. Sejler man alligevel derind uden tilladelse kan dette udløse en bøde.

Til og med 2023 vil der fortsæt være militære områder på Holmen (en gammel fællesbetegnelse for de områder i København, hvor Flådens skibe dels blev bygget og dels blev udrustet, vedligeholdt og repareret). Men efter 2023 er det meningen, at Søværnets enheder skal flyttes fra Nyholm og der skal frasælges dele af Nyholm, så området åbnes endnu mere op for offentligheden. Læs mere om planerne her.

Ofte stillede spørgsmål

Hvor må man bade i Københavns Havn?

Der er 3 havnebade og 6 forskellige badezoner i Københavns Havn.
– Islands Brygge (havnebad)
– Fisketorvet (havnebad)
– Sluseholmen (havnebad)
– Halfdansgade (badezone)
– Halvandet (badezone)
– Havnevigen (badezone)
– Sandkaj (badezone)
– Søndre Refshalebassin (badezone)
– Kalvebod Bølge (badezone)

Hvor hurtigt er det tilladt at sejle?

I Københavns Havn er det tilladt at sejle op til 6 knob i havnens hovedløb og 4 knob i sideløbene og kanalerne. Flere udlejningsbåde har en maks. fartkapacitet på 4 knob.

Hvorfor må man ikke dykke i havnen?

Der er for stor en risiko for både dykkere og fartøjer, hvis det var tilladt at dykke i havnen. Selvom det er et lovkrav at dykke med dykkerflag og markeringsbøje, er det alligevel for risikabelt at gøre det i Københavns Havn, hvor fartøjerne ikke nødvendigvis får øje på dykkerne.

Hvor må man sejle med SUP i København?

I hele området fra Langebro til og med havnearealerne syd for Slusen er det tilladt at dyrke SUP-sport. Det er også tilladt at SUP’e i den nordlige del af havnen i Nordbassinet ved Nordhavn.

I vinterperioden 15. september til 15. maj er det dog tilladt at SUP’e ad en fast rute, der løber fra Holmen til området syd for Langebro. 

Se et kort med de tilladte områder her.

Hvem bestemmer reglerne i Københavns Havn?

Københavns Havn bliver administreret af By & Havn, som også er dem, der har fastsat reglerne for området på og nær vandet. Læs mere om regler og hvem, der er med til at håndhæve dem her