Regler i Odense Havn

By Laura Holsteinborg

Senest opdateret 03. januar 2023

Odense Havn er en gammel industrihavn, som har haft stor betydning for Odense som by. I dag er havnen under udvikling til at blive et havneområde som rummer mere rekreative områder. Denne udvikling skal give havnen flere aktiviteter, boliger og mere arbejdsliv. Odense Havn vil ikke helt fjerne det industrielle fra området, da det er et historisk element for havnen. Odense Havn bliver derfor et unikt sammenspil mellem industri, kultur og oplevelser. Du kan her læse mere om, hvad der er at opleve i Odense Havn.

Alle havne har nogle særlige regler for, hvordan havnen skal bruges, hvilket også er tilfældet i Odense Havn. Det er vigtigt at overholde reglerne for korrekt adfærd, da farlige situationer ellers kan opstå.

Hvem er på vandet i Odense

I takt med en stigende aktivitet til lands omkring Odenses havneområde, begynder der også at komme mere og mere liv på vandet. Dette skyldes, at der i løbet af de seneste år er iværksat en række tiltag, der skal udnytte det blå byrum i Odense i langt højere grad. Det betyder, at der kommer til at være flere og flere aktører på vandet. Men hvem er det egentlig, du finder til søs?

 • Fragtskibe
  - Når store erhvervsfragtskibe skal sejle igennem havnen bliver sejlerområdet for GoBoats både minimeret. Hvis du har booket en båd i sådan et tidsrum, vil du modtage en sms herom. Du vil så få tilbudt at ombooke din sejltur, hvis du ønsker at vente til et tidspunkt, hvor sejlområdet ikke er minimeret. Læs mere om dette i vores FAQ.
 • Private sejlbåde, såsom lystbåde
 • Roere
 • Kajaksejlende
 • Bådudlejninger
 • Sejlende på paddleboards
 • odense-havn-område-goboat

  Foto: Oliver Hodal

  Odense Havn

  Odense Havn er bygget op af inderhavnen, som består af 3 bassiner, som er adskilt af byrum og havnekajer, som løber ud imellem de 3 bassiner. Derudover består havnen af Odense Kanal, som er en lang og smal sejlrende, som fører ud i Odense Fjord. Odense Havn blev bygget for at skibe kunne få et direkte indløb fra Odense Fjord mod byen. Over Odense kanal løber Odins Bro, som åbnede i 2014. Som
  lejer af GoBoat, må der sejles rundt i de 3 bassiner og op langs kanalen, men ikke længere end til Odins Bro. På denne tur, kan flere af de ovenstående fartøjer også stødes på.

  Regler i Odense Havn

  I enhver havn er der regler, der skal følges, uanset om man er på vandet eller blot befinder sig langs kajen. Odense Havn er i dag mere end blot en industrihavn, i og med byen er flyttet tættere på kajerne med bolig- og erhvervsområder. Med højere aktivitet er det endnu vigtigere, at alle overholder reglerne, så der ikke sker unødvendige ulykker. Herunder har vi listet, hvad du må og hvad du ikke må gøre i
  Odense Havn.

  Det må du i Odense Havn

  • Det er tilladt at sejle i Odense Havn, så længe Odense Havns Ordensreglement overholdes.
  • Du må sejle med 6 knob i havnen. GoBoats både er indstillet, så du ikke kan sejle hurtigere end de angivne regler.
  • Du må sejle i kajak.
  • Du må ro i havnen.
  • Du må sejle med privat båd ind igennem havnen.
  • Fragtskibe må sejle ind gennem havnen.

  Lystfiskeri med stang eller net er tilladt i Odense Havn. Der er specifikke fiskeområder til dette. At fiske kræver et lovpligtigt fisketegn. Det er desuden vigtigt at vise respekt overfor havnen og andre, når der fiskes fra kajernes kant. Fiskesæsonen er officielt fra marts til oktober. Overvejer du at lystfiske i Odense Havn, kan du læse mere om dette lige her.

  Det må du ikke i Odense Havn

  • Du må ikke bade i Odense Havn. Det er kun tilladt at bade i Odense Havnebad. Odense Havnebad er et nyere badeanlæg fra 2016, hvor det er gratis at bade. Der er bassiner, sauna og omklædning knyttet til badeanlægget. Bestemt et besøg hver på de varme sommerdage.
  • Det er ikke tilladt at smide affald i havnen, uanset om det er i fast og flydende form.
  • Der må ikke sejles, så man er til ulempe eller farer for andre, sig selv, havneanlæg eller fortøjede både.

  Foto: Oliver Hodal

  Hvilke regler er der i Odense Havn?

  Det er Trafikstyrelsen, som fastsætter standardreglementet for overholdelse af orden i danske erhvervs – og lystbådehavne. Standardreglementet justeres så til hver havn efter høring af relevante myndigheder i de konkrete havne.

  I samarbejde med Geodatastyrelsen er et havnelods blevet udarbejdet for Odense Havn, som sammen med standardreglementet fra Trafikstyrelsen, udgør Ordensreglementet for Odense Havn. Havnelodsen er beskrevet her, hvor kort og billeder over havnen også er at finde til at visualisere området. Standardreglementet for overholdelse af orden i danske erhvervshavne kan læses her, via Trafikstyrelsens
  hjemmeside.

  Ved at overholde reglementet som besøgende i Odense Havn er der plads til alle. Der skal være gensidig respekt og forståelse for de forskellige besøgende der er i Odense Havn.

  Udviklingen i Odense Havn

  Odense havn er ejet af Odense Havn A/S, som er et kommunalt ejet aktieselskab. Odense Havn er styret i et samarbejde mellem Odense Kommune, A. Enggaard A/S og Odense Havn A/S. Disse tre partnere samarbejder om udviklingen i Odense havn.

  Ønsket for Odense Havn er at skabe et område, hvor mange samles om forskellige gøremål. Der skal både være plads til arbejdslivet, afslapningen og oplevelser. Der er allerede kommet nybyggede boliger til, og dem kommer der flere af. Du kan læse mere om den nye bydel i Odense Havn lige her.

  Ofte stillede spørgsmål

  Må man bade i Odense Havn?

 • Du må ikke bade i Odense Havn. Det er kun tilladt at bade i Odense Havnebad.
 • Kan man sejle i Odense?

 • Det er tilladt at sejle i Odense Havn, så længe Odense Havns Ordensreglement overholdes.
 • Hvad er reglerne for Odense Havn?

  I samarbejde med Geodatastyrelsen er et havnelods blevet udarbejdet for Odense Havn, som sammen med standardreglementet fra Trafikstyrelsen, udgør Ordensreglementet for Odense Havn. Havnelodsen er beskrevet her.