Sådan får du åbnet en bro i Københavns Havn

Knippelsbro

Der er 24 broer i Københavns Havn, som du kan sejle under. Som sejler i havnen bør du vide, hvordan du skal forholde dig til broerne og deres signaler, så alle – både på land og til vands – kan færdes trygt og sikkert. Når du skal passere en bro, skal du være opmærksom på dens åbningstider, brovagtens rolle, signaler fra broen og andre generelle bestemmelser. Samtidigt skal du naturligvis tage hensyn til de andre fartøjer i havnen. Derfor vil vi hjælpe dig godt på vej med vores guide: Sådan får du åbnet en bro i København Havn.

Besejling og åbning af broerne

I Københavns Havn er der både faste broer, som ikke kan åbnes, og oplukkelige vej- og cykelbroer. I vores artikel Sejl under 24 broer i Københavns Havn, kan du læse mere om broerne, fx hvilke kan åbnes og deres spændende historier. Sejler du et fartøj, som kræver åbning af en bro i Københavns Havn, skal du kende reglerne og fremgangsmåden for at passere broerne.

Broernes åbningstider

Skal du passere en oplukkelig bro, er det vigtigt, at du bestiller tid i forvejen. Bestilling foregår til By&Havn eller direkte til Havnefogeden. Der gælder forskellige bestemmelser for broerne i København i forhold til åbningstid og bestilling. Derfor skal du vide, hvilke specifikke broer du skal passere på din rute.

Fælles for mange af broerne er, at de har åbent for broåbning i forskellige tidsrum i løbet af dagen. Tidligt om morgenen, midt på dagen og om aftenen. Af hensyn til morgen- og aftenmyldretidstrafikken er der ved mange af broerne spærretid mellem kl. 6.30-9 og kl. 14-18 på hverdage. I weekenderne er der ofte længere åbningstider, og det samme gør sig gældende om sommeren, hvor flere skibe og både bruger havnen. Ofte skal man bestille en broåbning 2-4 timer før, og derfor bør man således planlægge sin togt inden man sejler afsted. Herunder har vi samlet et overblik og informationer om broåbning over hver enkelt bro.

Inderhavnsbroen
Foto: Lærke Andersson

Inderhavnsbroen: åbningstider og bestilling af broåbning

Broåbning af Inderhavnsbroen skal altid bestilles i forvejen ved henvendelse til By&Havns hovednummer 33 76 98 00 eller direkte til havnefogeden på tlf. 40 42 39 77.

Mandag til fredag:
Kl. 05:30-06:30 bestilles inden kl. 14:00 dagen før, dog senest fredag/sidste hverdag før weekender/helligdage
Kl. 09:00-14:00 bestilles senest 2 timer før
Kl. 18:00-22:00 bestilles samme dag inden kl. 14:00, broåbningen skal bekræftes senest 3 timer før passage

Lørdage samt søn- og helligdage:
Kl. 05:30-22:00 bestilles inden kl. 14:00 den forgående fredag/hverdag før helligdage, broåbningen skal bekræftes senest 3 timer før passage.

Knippelsbro
Foto: Lærke Andersson

Knippelsbro: åbningstider og bestilling af broåbning

Broåbning af Knippelsbro skal altid bestilles i forvejen ved henvendelse til By&Havns hovednummer 33 76 98 00 eller direkte til havnefogeden på tlf. 40 42 39 77.

Mandag til fredag:
Kl. 05:30-06:30 bestilles inden kl. 14:00 dagen før, dog senest fredag/sidste hverdag før weekender/helligdage
Kl. 09:00-14:00 bestilles senest 2 timer før
Kl. 18:00-22:00 bestilles samme dag inden kl. 14:00, broåbningen skal bekræftes senest 3 timer før passage

Lørdage samt søn- og helligdage:
Kl. 05:30-22:00 bestilles inden kl. 14:00 den forgående fredag/hverdag før helligdage, broåbningen skal bekræftes senest 3 timer før passage.

Langebro
Foto: Abdellah Ihadian

Langebro: åbningstider og bestilling af broåbning

Broåbning af Langebro skal altid bestilles i forvejen ved henvendelse til By&Havns hovednummer 33 76 98 00 eller direkte til havnefogeden på tlf. 40 42 39 77.

Mandag til fredag:
Kl. 05:30-06:30 bestilles inden kl. 14:00 dagen før, dog senest fredag/sidste hverdag før weekender/helligdage
Kl. 09:00-14:00 bestilles senest 2 timer før
Kl. 18:00-22:00 bestilles samme dag inden kl. 14:00, broåbningen skal bekræftes senest 3 timer før passage

Lørdage samt søn- og helligdage:
Kl. 05:30-22:00 bestilles inden kl. 14:00 den forgående fredag/hverdag før helligdage, broåbningen skal bekræftes senest 3 timer før passage.

Foto: Lærke Andersson

Bryggebroen: åbningstider og bestilling af broåbning

Broåbning af Bryggebroen skal altid bestilles i forvejen ved henvendelse til By&Havns hovednummer 33 76 98 00 eller direkte til havnefogeden på tlf. 40 42 39 77.

Mandag til fredag:
Kl. 05:30-06:30 bestilles inden kl. 14:00 dagen før, dog senest fredag/sidste hverdag før weekender/helligdage
Kl. 09:00-14:00 bestilles senest 2 timer før
Kl. 18:00-22:00 bestilles samme dag inden kl. 14:00, broåbningen skal bekræftes senest 3 timer før passage

Lørdage samt søn- og helligdage:
Kl. 05:30-22:00 bestilles inden kl. 14:00 den forgående fredag/hverdag før helligdage, broåbningen skal bekræftes senest 3 timer før passage.

Foto: Lærke Andersson

Bryghusbroen: åbningstider og bestilling af broåbning

Broåbning af Bryghusbroen skal altid bestilles i forvejen ved henvendelse til By&Havns hovednummer 33 76 98 00 eller direkte til havnefogeden på tlf. 40 42 39 77.

Mandag til fredag:
Kl. 05:30-06:30 bestilles inden kl. 14:00 dagen før, dog senest fredag/sidste hverdag før weekender/helligdage
Kl. 09:00-14:00 bestilles senest 2 timer før
Kl. 18:00-22:00 bestilles samme dag inden kl. 14:00, broåbningen skal bekræftes senest 3 timer før passage

Lørdage samt søn- og helligdage:
Kl. 05:30-22:00 bestilles inden kl. 14:00 den forgående fredag/hverdag før helligdage, broåbningen skal bekræftes senest 3 timer før passage.

Foto: Lærke Andersson

Teglværksbroen: åbningstider og bestilling af broåbning

Broåbning af Teglværksbroen skal altid bestilles i forvejen ved henvendelse til By&Havns hovednummer 33 76 98 00 eller direkte til havnefogeden på tlf. 40 42 39 77.

Mandag til fredag:
Kl. 05:30-07:30 bestilles inden kl. 14:00 dagen før, dog senest fredag/sidste hverdag før weekender/helligdage
Kl. 09:00-15:30 bestilles senest 2 timer før
Kl. 17:30-22:00 bestilles samme dag inden kl. 14:00, broåbningen skal bekræftes senest 3 timer før passage

Lørdage samt søn- og helligdage:
Kl. 05:30-22:00 bestilles inden kl. 14:00 den forgående fredag/hverdag før helligdage, broåbningen skal bekræftes senest 3 timer før passage.

Nyhavnsbroen
Foto: Lærke Andersson

Inderhavnsbroen: åbningstider og bestilling af broåbning

Broåbning af Inderhavnsbroen skal altid bestilles i forvejen ved henvendelse til Nyhavns Skipperlaug på tlf. 21 65 83 75

Mandag til fredag:
Kl. 06:00-06:30 bestilles inden kl. 14:00 dagen før, dog senest fredag/sidste hverdag før weekender/helligdage
Kl. 09:00-15:30 bestilles senest 2 timer før
Kl. 17:30-22:00 bestilles samme dag inden kl. 14:00, broåbningen skal bekræftes senest 3 timer før passage

Lørdage samt søn- og helligdage:
Kl. 06:00-22:00 bestilles inden kl. 14:00 den forgående fredag/hverdag før helligdage, broåbningen skal bekræftes senest 3 timer før passage.

Foto: Lærke Andersson

Trangravsbroen: åbningstider og bestilling af broåbning

Broåbning af Trangravsbroen skal bestilles på forhånd hele døgnet i vintersæsonen (4 timer før ønsket broåbning) og om natten i sommersæsonen (2 timer før ønsket broåbning). Broåbning bestilles hos brovagten på tlf. 22 37 72 93

Mandag til fredag (sommersæson): kl. 06:00-7:25, 09:00-15:25, 17:30-23:55
Lørdag til søndag (sommersæson): Kl. 08:00-21:55

Mandag til fredag (vintersæson): kl. 09:00-15:25, 17:30-21:55 (spærretids mellem 07:30-09:00)
Lørdag til søndag (vintersæson): kl. 08:00-21:55

Foto: Lærke Andersson

Proviantbroen: åbningstider og bestilling af broåbning

Broåbning af Proviantbroen skal bestilles på forhånd.

Sommersæsonen (1. april – 31. oktober): alle dage 06:00-24:00 ved bestilling.
Vintersæson (1. november – 31. marts): alle dage 08:00-22:00 ved bestilling.

Lille Langebro
Foto: Lærke Andersson

Lille Langebro: åbningstider og bestilling af broåbning

Broåbning af Lille Langebro skal altid bestilles i forvejen ved henvendelse til By&Havns hovednummer 33 76 98 00 eller direkte til havnefogeden på tlf. 40 42 39 77.

Mandag til fredag:
Kl. 05:30-06:30 bestilles inden kl. 14:00 dagen før, dog senest fredag/sidste hverdag før weekender/helligdage
Kl. 09:00-14:00 bestilles senest 2 timer før
Kl. 18:00-22:00 bestilles samme dag inden kl. 14:00, broåbningen skal bekræftes senest 3 timer før passage

Lørdage samt søn- og helligdage:
Kl. 05:30-22:00 bestilles inden kl. 14:00 den forgående fredag/hverdag før helligdage, broåbningen skal bekræftes senest 3 timer før passage.

Brovagtens rolle ved åbning af bro

Det er brovagtens rolle at sørge for, at de sejlende kommer sikkert gennem havnen. Broåbninger styres fra en fast betjeningsplads, der er etableret i nærheden af broen. Afhængig af hvor ofte broen er i brug og hvilke typer fartøjer, der skal passere, er der etableret forskellige betjeningsfaciliteter. Nogle broer betjenes fra panel, der er placeret i gadeniveau. Det er typisk broerne over kanalerne. Ved de mindre broer, er det ofte bådlauget eller som i Nyhavn, Skipperlauget, der varetager åbning af broen. Andre broer betjenes fra et kontrolrum, der er hævet over terræn. Det gælder de store broer over havneløbet med meget trafik, som fx Knippelsbro. 

Udover at holde styr på de bestilte broåbninger med henblik på gennemsejling, skal brovagten lejlighedsvis åbne broerne for at holde maskineriet i gang. Brovagten planlægger en broåbning, hvis broen ikke har været åben i et længere stykke tid, for at sikre, at broen fungerer optimalt. 

Brovagten har beføjelse til at nægte fartøjer gennemsejling af sikkerhedsmæssige hensyn. Derudover kan brovagten tilbageholde fritidsfartøjer i op til ½ time og arrangere fælles gennemsejling for flere fritidsfartøjer på et nærmere fastsat tidspunkt.

Ved vindhastigheder på mere end 20 m/s i Inderhavnen og Sydhavnen kan broerne, inkl. Bryggebroen, ikke åbnes for passage. 

Foto: Abdellah Ihadian

Signaler fra bro

Som sejlende i Københavns Havn skal du være opmærksom på de signaler, broerne afsender. Broerne signalere hvorvidt du har tilladelse til gennemsejling, og lader dig vide, hvis du eventuelt skal vente med at passere. 

Hvis du sejler i en GoBoat, eller en anden mindre båd, som kan passere broen uden åbning, skal du manøvre således, at du ikke kommer i vejen for de større skibe, der har fået signal om gennemsejling og broåbning. Hold derfor altid mod styrbord (højre), vær opmærksom og tag hensyn til de andre fartøjer i havnen.

Broernes signaler fremgår af By&Havns Havnereglement og kan ligeledes læses herunder. 

Hvad koster det at få åbnet en bro?

I dagtimerne og inden for åbningstiderne er det gratis at få åbnet broerne i Københavns havn, mens der kræves gebyr ved åbning om natten. Gebyret for at passere om natten er 1250 kr. 

Foto: Lærke Andersson

Generelle bestemmelser for broerne

Det er forbudt at fortøje ved broer og deres bropiller (søjler). Ligeledes er det forbudt at bestige broen fra vandet, samt at anvende bådshager mod denne. Overtrædelse af disse bestemmelser straffes med bøde.

Tilmeld dig GoBoats nyhedsbrev

* Påkrævet felt
/ / ( dd / mm / yyyy )
Er du søkvinde eller sømand?
Ønsker du kampagnetilbud?
Hvilke maritime oplevelser er du interesseret i?
Hvor gamle er dine børn?

Ofte stillede spørgsmål